Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Công
1.154.421 147 15.939

Tuyệt Thế Võ Công

Truyện tranh Oan gia chung nhà !
85.861 329 6.997

Oan gia chung nhà !

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
79.315.311 27.032 113.296

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
62.286.900 7.967 103.171

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
43.900.921 17.953 64.129

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Thể Thao Cực Hạn
2.704.401 548 11.951

Thể Thao Cực Hạn

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
40.563.843 5.597 89.282

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
17.396.264 4.379 74.083

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
64.902.973 11.926 86.743

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Mạnh Nhất Lịch Sử
9.158.684 2.570 14.914

Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
37.593.837 18.109 125.600

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
1.788.945 587 18.288

Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân

Truyện tranh Biến Thành Phế Vật Trong Tiểu Thuyết Giả Tưởng
1.763.327 446 16.969

Biến Thành Phế Vật Trong Tiểu Thuyết Giả Tưởng

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
45.266.579 39.426 90.465

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
4.374.331 1.276 47.334

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
88.569.126 17.594 131.359

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
69.548.137 9.188 66.303

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Wistoria Bản Hùng Ca Kiếm Và Pháp Trượng
99.174 148 5.997

Wistoria Bản Hùng Ca Kiếm Và Pháp Trượng

Truyện tranh Súng Thần Ký
183.045 72 1.248

Súng Thần Ký

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
12.636.539 1.765 40.875

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Ánh Sáng & Bóng Tối
1.090.467 533 15.253

Ánh Sáng & Bóng Tối

Truyện tranh Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới
13.824.901 2.326 35.792

Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
21.759.880 3.230 35.189

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
9.534.472 2.052 39.465

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
42.086.689 3.726 97.162

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
26.052.685 3.011 77.882

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
31.116.901 4.780 72.305

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Thiên Kim Bất Hoán
1.574.919 985 10.238

Thiên Kim Bất Hoán

Truyện tranh Hỗn Độn Đan Thần
13.714.204 587 39.797

Hỗn Độn Đan Thần

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
22.038.442 2.467 54.475

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Bác Sĩ Trùng Sinh
6.963.162 2.225 30.363

Bác Sĩ Trùng Sinh

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
6.507.074 2.487 36.059

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
12.936.597 2.690 50.314

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện tranh Ma vương thất nghiệp
14.342.582 4.397 47.162

Ma vương thất nghiệp

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
4.365.366 468 20.457

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
7.271.049 1.392 49.648

Tinh Linh Ám Đế

Bình luận mới