Truyện hot nhất

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
160.808.817 31.938 149.758

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
271.074.121 42.767 187.558

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
47.459.968 6.513 41.228

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
50.593.330 8.597 68.066

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
7.810.415 2.103 69.625

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
165.756.707 23.240 132.327

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
50.698.681 24.254 117.452

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
29.302.679 7.379 71.347

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night
9.224.207 13.132 28.493

Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
16.999.982 3.704 84.867

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
14.811.287 4.479 67.965

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
12.571.879 9.905 75.994

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
48.894.194 6.394 121.423

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
40.839.956 13.285 85.245

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
39.391.464 3.406 66.210

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
6.602.427 1.704 24.329

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
14.921.949 7.911 61.276

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
26.046.850 5.537 71.231

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
19.993.010 5.155 32.586

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
34.348.461 4.717 113.501

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
7.649.772 2.092 29.717

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
28.457.633 2.875 46.838

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
6.148.438 2.150 45.701

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
7.698.091 535 34.694

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
22.045.155 3.265 35.821

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Nhà hiền triết vô song chưa thành công về mặt học thuật ~ Một phù thủy S-Rank gian lận sau tái sinh
4.303.068 2.165 32.613

Nhà hiền triết vô song chưa thành công về mặt học thuật ~ Một phù thủy S-Rank gian lận sau tái sinh

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
23.181.627 3.415 70.714

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Võ Động Càn Khôn
17.724.420 5.083 52.263

Võ Động Càn Khôn

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
44.490.394 17.986 65.563

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
91.173.488 17.990 135.532

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
14.192.995 9.724 31.333

Dịch Vụ Thuê Bạn Gái

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
65.283.734 12.016 88.422

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
7.689.269 1.541 51.892

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
50.943.518 11.582 126.135

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
31.748.662 4.983 73.920

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
27.492.252 3.179 81.448

Tiên Võ Đế Tôn