Truyện hot nhất

Truyện tranh Vua Trộm mộ
27.007.729 4.914 68.284

Vua Trộm mộ

Truyện tranh Kích Trụy Vương huyền thoại
15.750.782 7.905 33.145

Kích Trụy Vương huyền thoại

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
262.498.401 40.673 180.794

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
36.273.264 3.096 60.579

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
34.787.932 8.199 104.095

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
78.951.304 26.888 112.558

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
5.405.043 652 5.848

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Đảo Chết Chóc
7.696.485 2.516 13.931

Đảo Chết Chóc

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
53.979.868 9.996 100.494

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
64.895.713 5.228 111.198

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
6.044.858 2.011 44.324

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Cháu Trai Của Hiền Nhân
8.616.027 4.044 27.184

Cháu Trai Của Hiền Nhân

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
15.168.474 5.338 47.613

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
68.885.565 22.463 211.779

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Thế Quái Nào Cô Giáo Lại Ở Đây!?
5.915.240 1.331 15.116

Thế Quái Nào Cô Giáo Lại Ở Đây!?

Truyện tranh Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu
41.887.246 3.103 63.778

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu

Truyện tranh Vợ tôi là quỷ vương
25.168.046 5.232 51.976

Vợ tôi là quỷ vương

Truyện tranh Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế
15.121.021 4.822 44.413

Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
153.600.471 30.262 140.807

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thông Linh Phi
131.130.883 65.221 62.802

Thông Linh Phi

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
6.684.597 1.382 44.138

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Nguyên Tôn
85.547.152 20.017 131.710

Nguyên Tôn

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
76.795.893 20.640 138.188

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
15.386.443 3.275 6.029

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
45.482.407 5.176 122.704

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
45.108.725 39.340 89.496

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Hắc Quản Gia
5.161.689 1.586 11.247

Hắc Quản Gia

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
29.673.891 22.227 117.182

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Truyện tranh Hoán Đổi Diệu Kỳ
18.388.996 7.106 33.455

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
33.555.046 6.764 83.669

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
49.853.681 8.524 66.305

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
158.389.122 31.621 145.784

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
43.590.089 6.743 70.137

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
14.813.923 1.990 49.347

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Yêu Thần Ký
120.127.740 18.003 118.473

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
49.647.381 24.022 114.455

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen