Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
160.808.911 31.938 149.758

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
271.074.318 42.767 187.557

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
47.459.995 6.513 41.228

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
50.593.385 8.597 68.067

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
7.811.175 2.103 69.625

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện
601.575 230 24.872

Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
556.871 312 16.700

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
3.719.801 2.559 53.813

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Dolo Mệnh Vận Giao Nang
1.646.677 1.636 12.525

Dolo Mệnh Vận Giao Nang

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
165.756.771 23.240 132.327

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
2.604.854 1.639 35.815

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
4.875.891 1.510 50.866

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu
995.961 117 15.799

Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
4.988.846 848 34.520

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Con Rể Của Long Vương
45.237 125 3.950

Con Rể Của Long Vương

Truyện tranh Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta
1.570.732 603 18.570

Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta

Truyện tranh Ác Ma Thân Yêu
486.397 194 16.937

Ác Ma Thân Yêu

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
50.698.741 24.254 117.453

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
462.199 82 1.285

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
29.302.696 7.379 71.348

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Ngôi Sao Cho Tôi
3.794.909 2.531 57.229

Ngôi Sao Cho Tôi

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
16.999.997 3.704 84.867

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Tình Yêu Duy Nhất Của Tôi
4.648 38 1.498

Tình Yêu Duy Nhất Của Tôi

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
17.588.248 1.901 57.127

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Toàn Cầu Cao Võ
9.690.654 1.859 50.824

Toàn Cầu Cao Võ

Truyện tranh Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên
110.255 153 7.006

Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên

Truyện tranh Đạo Quân
1.415.029 286 12.448

Đạo Quân

Truyện tranh Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị
14.136.968 1.508 43.270

Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
1.550.728 1.899 25.226

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
14.811.315 4.479 67.966

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh
3.161.886 769 18.489

Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh

Truyện tranh Y Võ Chí Tôn
20.264.844 1.301 38.328

Y Võ Chí Tôn

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
1.910.153 692 28.995

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên
413.438 475 11.861

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
12.571.902 9.905 75.994

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Thôn Phệ Thời Không
5.665.544 1.060 37.566

Thôn Phệ Thời Không