Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kích Trụy Vương huyền thoại
15.752.245 7.909 33.205

Kích Trụy Vương huyền thoại

Truyện tranh A Harem in the Fantasy World Dungeon
2.619.764 1.384 19.640

A Harem in the Fantasy World Dungeon

Truyện tranh Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh
57.064 120 3.697 Đủ bộ

Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên
4.505.060 1.154 28.593

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
78.956.733 26.894 112.566

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
5.405.232 652 5.850

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
53.984.095 9.998 100.506

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
64.899.936 5.228 111.207

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Eden - Một Thế Giới Vô Tận!
12.126 16 396

Eden - Một Thế Giới Vô Tận!

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
6.197.919 1.894 38.432

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Thông Linh Phi
131.132.502 65.221 62.809

Thông Linh Phi

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
153.605.438 30.262 140.817

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Nguyên Tôn
85.551.168 20.017 131.727

Nguyên Tôn

Truyện tranh Vậy Để Tôi Giết Chúng Thay Cậu Nhé?
50.987 178 2.640

Vậy Để Tôi Giết Chúng Thay Cậu Nhé?

Truyện tranh Xuyên Không Thành Chim
408.167 511 12.532

Xuyên Không Thành Chim

Truyện tranh Mục Long Sư
263.066 273 12.772

Mục Long Sư

Truyện tranh Tôi Bị Bảy Người Vợ Bức Chết
227.657 230 7.073

Tôi Bị Bảy Người Vợ Bức Chết

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
2.097.455 928 37.021

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
3.162.089 3.220 40.674

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Thiên Đạo Đồ Thư Quán
3.282.096 890 31.722

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện tranh Chiến Hồn Tuyệt Thế
8.194.213 814 28.816

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
24.913.631 1.899 61.416

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
14.815.798 1.990 49.348

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
49.856.948 8.524 66.317

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Bí ẩn Kunou Totonou
52.530 104 1.226

Bí ẩn Kunou Totonou

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
4.798.937 823 33.374

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
2.165.862 350 20.963

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Ta Tự Thành Hoàng Không Cần Thiên Mệnh
658.883 279 10.888

Ta Tự Thành Hoàng Không Cần Thiên Mệnh

Truyện tranh Juujika No Rokunin
111.373 254 4.135

Juujika No Rokunin

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
1.003.878 1.232 20.562

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
28.669.610 7.269 69.264

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Đại chúa tể
22.491.073 4.570 47.709

Đại chúa tể

Truyện tranh Bởi vì chúng ta đều là những ngôi sao
4.351.879 2.459 5.200

Bởi vì chúng ta đều là những ngôi sao

Truyện tranh Vạn Cổ Kiếm Thần
14.394.788 3.668 54.889

Vạn Cổ Kiếm Thần

Truyện tranh Tất cả nhân loại 7,7 tỷ người, thiết lập lại toàn bộ!
11.140 45 862

Tất cả nhân loại 7,7 tỷ người, thiết lập lại toàn bộ!

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
20.720.220 2.687 56.752

Dị Thế Tà Quân