Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
14.991.870 2.002 49.762

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ
2.080.871 828 26.916

Tu Luyện Thành Tiên Ta Chỉ Muốn Nuôi Nữ Đồ Đệ

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
5.815.804 426 22.693

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
3.604.174 458 19.018

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
160.829.290 31.958 149.838

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
271.107.405 42.777 187.579

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
47.464.517 6.518 41.267

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
50.602.170 8.608 68.125

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
7.823.423 2.127 69.747

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện
604.170 231 24.950

Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
558.575 314 16.733

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
3.727.398 2.561 53.883

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt
884.911 574 16.331

Xếp Hạng Bắt Nạt

Truyện tranh Dolo Mệnh Vận Giao Nang
1.647.723 1.638 12.580

Dolo Mệnh Vận Giao Nang

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
165.771.202 23.243 132.362

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
2.610.812 1.642 35.882

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
4.885.769 1.509 50.963

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu
1.002.522 116 15.895

Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
4.993.098 850 34.557

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Con Rể Của Long Vương
48.804 127 4.116

Con Rể Của Long Vương

Truyện tranh Người Trở Về Từ Cõi Chết
536.702 293 8.696

Người Trở Về Từ Cõi Chết

Truyện tranh Thợ săn 3 cm
2.700.107 672 21.314

Thợ săn 3 cm

Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến
1.188.693 1.422 24.125

Nhân Trùng Đại Chiến

Truyện tranh Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta
1.578.059 600 18.646

Toàn Bộ Tu Chân Giới Muội Tử Muốn Bắt Ta

Truyện tranh Ác Ma Thân Yêu
487.883 194 16.965

Ác Ma Thân Yêu

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
50.706.065 24.252 117.472

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
462.317 82 1.285

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Chuyển Sinh Thành Ác Nhân
623.361 333 17.465

Chuyển Sinh Thành Ác Nhân

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
29.308.009 7.380 71.371

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
17.004.791 3.703 84.902

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Ngôi Sao Cho Tôi
3.799.684 2.533 57.291

Ngôi Sao Cho Tôi

Truyện tranh Tình Yêu Duy Nhất Của Tôi
4.850 38 1.523

Tình Yêu Duy Nhất Của Tôi

Truyện tranh Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ
474.649 639 14.335

Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
17.592.918 1.898 57.138

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Toàn Cầu Cao Võ
9.697.252 1.858 50.867

Toàn Cầu Cao Võ

Truyện tranh Đạo Quân
1.416.389 288 12.451

Đạo Quân