Truyện con trai

Truyện tranh Kích Trụy Vương huyền thoại
15.753.730 7.913 33.269

Kích Trụy Vương huyền thoại

Truyện tranh A Harem in the Fantasy World Dungeon
2.621.401 1.385 19.667

A Harem in the Fantasy World Dungeon

Truyện tranh Nidome No Jinsei Wo Isekai De
5.120.966 2.407 33.056

Nidome No Jinsei Wo Isekai De

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
262.535.214 40.682 180.834

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Kunisaki izumo no jijou
415.965 146 2.679

Kunisaki izumo no jijou

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
78.962.192 26.903 112.597

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
5.405.417 652 5.849

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Until Death Do Us Part
416.878 51 884

Until Death Do Us Part

Truyện tranh Cháu Trai Của Hiền Nhân
8.618.012 4.044 27.202

Cháu Trai Của Hiền Nhân

Truyện tranh Lần đầu với Gal
3.002.664 1.339 10.783

Lần đầu với Gal

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.852.627 2.214 5.405

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Thể Thao Cực Hạn
2.631.445 523 11.552

Thể Thao Cực Hạn

Truyện tranh Hỏa Vũ Diệu Dương
919.615 144 1.532

Hỏa Vũ Diệu Dương

Truyện tranh Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu
41.891.458 3.103 63.839

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
153.610.422 30.262 140.828

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Magika no Kenshi to Shoukan Maou
2.823.461 996 20.609

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
15.386.769 3.274 6.029

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
45.111.842 39.344 89.521

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Hắc Quản Gia
5.162.020 1.586 11.254

Hắc Quản Gia

Truyện tranh Break Blade
314.422 86 1.771

Break Blade

Truyện tranh Anh Đại Bá Đạo
24.800 31 1.056

Anh Đại Bá Đạo

Truyện tranh Yêu Thần Ký
120.134.748 18.001 118.493

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Đại chúa tể
22.491.692 4.570 47.709

Đại chúa tể

Truyện tranh Sengoku Komachi Kurou Tan!
516.044 303 8.191

Sengoku Komachi Kurou Tan!

Truyện tranh Tây Du
21.842.879 3.012 18.412

Tây Du

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
13.763.461 2.061 51.280

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
51.788.319 8.328 69.361

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
41.370.378 8.571 56.962

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
6.231.995 1.574 27.303

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện tranh Jyaryu Tensei - Tà Long Tái Sinh
3.418.955 1.541 27.548

Jyaryu Tensei - Tà Long Tái Sinh

Truyện tranh Pháp sư không phép thuật
22.692.143 7.539 43.984

Pháp sư không phép thuật

Truyện tranh Kemono Jihen
1.506.244 548 16.098

Kemono Jihen

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
162.678.534 22.778 127.750

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
40.099.618 13.201 83.120

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Real Account II
4.250.940 1.328 13.443

Real Account II

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
46.610.343 13.240 53.030

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi