Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Poker
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 1
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 2
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 3
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 4
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 5
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 6
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 7
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 8
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 9
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 10
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 11
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 12
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 13
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 14
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 15
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 16
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 17
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 18
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 19
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 20
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 21
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 22
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 23
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 24
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 25
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 26
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 27
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 28
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 29
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 30
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 31
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 32
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 33
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 34
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 35
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 36
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 37
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 38
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 39
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 40
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 41
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 42
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 43
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 44
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 45
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 46
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 47
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 48
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 49
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 50
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 51
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 52
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 53
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 54
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 55
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 56
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 57
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 58
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 59
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 60
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 61
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 62
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 63
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 64
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 65
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 66
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 67
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 68
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 69
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 70
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 71
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 72
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 73
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 74
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 75
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 76
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 77
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 78
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 79
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 80
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 81
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 82
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 83
Triệu Hồi Sư Với Mái Tóc Màu Hoàng Kim chap 72 - Trang 84
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Thảo Thành viên 10 giờ trước Chapter 4 Báo vi phạm
Vẽ đc cái vòng tròn khó z bố đời thật
Author Trả lời
Nguyệt Triệu Thành viên 11 giờ trước Chapter 72 Báo vi phạm
cầu mong ash k phải nam9 :)) anh tóc đỏ đi pls
Author Trả lời
Nguyễn Nguyễn Đức Thành viên 13 giờ trước Chapter 72 Báo vi phạm
ủa thằng kia là ai vậy ạ ? :))
Author Trả lời
🤠🤠 CHIA SẺ CÓ T'ÂM 🤠s🤠 Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
Raw Hàn bộ này đến chap 68+ rồi ạ : https://s.𝐢d/trieu-hoi-su-raw

Engsub còn đến tận 71+ ạ : https://s.𝐢d/trieu-hoi-su-Eng

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
??? Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
.
Author Trả lời
Kinomoto A Yume Thành viên 18 giờ trước Báo vi phạm
Hóng chap mới
Author Trả lời
HÀN TỊCH Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
truyện hay ko mik
 • Author
  Trịnh Trọng Cường Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  khá hay nha b , ban đầu đọc hơi ức chế sau thì thấy cx hay
 • Author
  HÀN TỊCH Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
  thanks
Author Trả lời
Ryosuke Rey Thành viên 1 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Sao toi lại cảm thấy nhà vua có cảm tình với nữ chính ấy nhỉemo
 • Author
  Duy Diy Hephaestus Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  Ừa gái đẹp cứu mạng mà, cảm tình là phải miễn là nó chỉ dừng ở đó, đừng có thành kiểu điên khùng bám đuôi
Author Trả lời
Mặc Yên Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Mình tương đối không thích Ash lắm :))) huhu, tốt nhất đừng với Ash
Author Trả lời
Hien Hannie Thành viên 1 ngày trước Chapter 72 Báo vi phạm
Ko hiểu sao tôi lại mong anh tóc đỏ làm na9 hơn ( gạch đá nhận hết )
 • Author
  Vân Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Tui cũng nghĩ z á, thấy thích ảnh hơn ash
Author Trả lời
NY Mê giai yêu tiền Thành viên 1 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
Nu9 tự mãn quá haizz.. Cảm giác hơi khó chịu
Author Trả lời
Duy Diy Hephaestus Thành viên 1 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
Ban đầu thì hơi quạu với tụi rồng, nhưng giờ thì thấy tội cho con rồng
Author Trả lời
Thiên Thiên Thành viên 1 ngày trước Chapter 30 Báo vi phạm
Mn cho mình hỏi nam9 bộ này là ai vậy ạ? mình cảm ơnnn rất nhiều
 • Author
  tiểu Âm Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Là Ash đó
 • Author
  selena estell Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  thiệt ko sao nghe nói anh tóc đỏ nhưng mong là ash
Author Trả lời
Vân Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Truyện này có hay ko ạ?
 • Author
  Thiên Thiên Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ổn, bạn đọc thử xem
 • Author
  Thiên Thiên Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ổn nhưng khúc đầu nữ9 khá là yếu và tự mãn, theo t thấy nữ9 còn khá nhu nhược nữa, mong là về sau tính của nữ9 sẽ ổn hơn
Author Trả lời
Chung Nghi Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Tui thức cả đêm chỉ để đọc😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
 • Author
  phạm hoàng anh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  giống tui